Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636

MUDr. Milena Konarska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF/x

Margaréta Kondeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Eva Konôpková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Lucia Kopčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dNPF/x

MUDr. Peter Koppal

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x
First page Previous page ... 32 33 [34] 35 36 ... Next page Last page