Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Žofia Klimová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dPD/x

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Miroslava Kňazúrová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Martina Knoško Brožová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

Eva Kohútová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
First page Previous page ... 31 32 [33] 34 35 ... Next page Last page