Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Natália Huňarová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy

MUDr. Peter Huťka

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Anton Hutko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080

Ing. Miroslav Hutko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dZLE/x

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573
First page Previous page ... 23 24 [25] 26 27 ... Next page Last page