Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Katarína Hanzelyová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPAS

Mgr. Katarína Hanzelyová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Ján Haško

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN/x

Jana Hatalová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 469

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450

Mgr. Tatiana Havrilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 557

MUDr. Pavel Heinige

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD/x
First page Previous page ... 21 22 [23] 24 25 ... Next page Last page