Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Tatiana Haličková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marek Hampel

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121

MUDr. Janka Hamžíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Rudolf Hanusrichter

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Juliana Hanusrichterová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
3.47
41676

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Pavel Hanzel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
First page Previous page ... 20 21 [22] 23 24 ... Next page Last page