Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

prof. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
profesor vysokej školy

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 213

MUDr. Daniel Evin

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dLKFB/x

MUDr. Daniel Evin

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 643

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111

Michaela Fábryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Katarína Fančiová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
First page Previous page ... 15 16 [17] 18 19 ... Next page Last page