Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439

MUDr. Tatiana Haličková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marek Hampel

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121

Rudolf Hanusrichter

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár
First page Previous page ... 18 19 [20] 21 22 ... Next page Last page