Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Michaela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 719
043/4203 209
VoIP
41719

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Štefánia Vetešková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publications

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 468
VoIP
41468
Publications

MUDr. Nadežda Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dCH/x, external)
Publications

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4134 185
VoIP
41745
Note
043/4203644, 043/4203242
Publications

Libor Vladár

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
prevádzkový zámočník, údržbár
Telephone
043/2633 623
VoIP
41623
Note
41447

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity
Publications