Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ingrid Petríková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslav Pindura

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

Martin Piroh

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia

MDDr. Kristína Pitáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Filip Planeta

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 65 66 [67] 68 69 ... Next page Last page