Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jana Zagrapanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Peter Zahorjan

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Tomáš Zaťko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644

Iryna Zavhorodnia

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 718
043/4203 733
First page Previous page ... 91 92 [93] 94 95 Next page Last page