Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636

MUDr. Milena Konarska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF/x

Adrian Konček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Margaréta Kondeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Zuzana Koniarová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Eva Konôpková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

MUDr. Lucia Kopčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dNPF/x

MUDr. Peter Koppal

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x
First page Previous page ... 36 37 [38] 39 40 ... Next page Last page