Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Patrícia Kleinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

Zdenka Kleinová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent
043/4133 034

MUDr. Adriana Klimentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Žofia Klimová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dPD/x

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Miroslava Kňazúrová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Martina Knoško Brožová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589
First page Previous page ... 34 35 [36] 37 38 ... Next page Last page