Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Zuzana Adamcová Petríková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dARES/x

Mgr. Jana Adamčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dCH/x

Dipl.-Ing. Peter Amersdorfer, Dr.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Eva Andrisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326
[1] 2 3 ... Next page Last page