Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Jana Adamčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová PhD.

profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Marek Adámik PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

sekretárka, sekretár

prof. MUDr. Marian Adamkov DrSc.

profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

Dipl.-Ing. Peter Amersdorfer Dr.

Employee

Eva Andrisová

referent v administratíve, i. n.

Ing. Tomáš Antoš

odborný administratívny zamestnanec, i. 
[1] 2 3 ... Next page Last page