Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 632

MUDr. Juraj Šutovský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Juraj Šutovský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Adam Švec

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dCH
First page Previous page ... 79 80 [81] 82 83 ... Next page Last page