Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Marta Šošková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Barbora Špaková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dCH

MUDr. Barbora Špaková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Lenka Špidusová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Mário Špírek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jaroslav Štefanides

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Emília Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

Mgr. Radka Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page