Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Janka Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Office of the Vice-dean for international relations, JFMed International relations office
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117

Mária Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Peter Szépe, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
lektor vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Dagmar Šebová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403

Mgr. Dana Šefranková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Employee

doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page