Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4131 895

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dZLE/x

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Jaroslava Stoláriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Referát bezpeč.a ochrany zdravia a PO
bezpečnostný technik, referent bezpečnos
043/2633 325

MUDr. Tomáš Strachan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Petra Strachilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 767

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Bianca Strenáčiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page