Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Mária Sováriová Soósová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593

MUDr. Lukáš Spevák

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Lucia Spurná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dARES/x

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslava Stankovianska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dGP/x

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308
First page Previous page ... 75 76 [77] 78 79 ... Next page Last page