Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy
043/4203324

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593

MUDr. Lukáš Spevák

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Lucia Spurná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dARES/x

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslava Stankovianska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dGP/x

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty
First page Previous page ... 73 74 [75] 76 77 ... Next page Last page