Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Jakub Šofranko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

MUDr. Marta Šošková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Jaroslav Štefanides

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Emília Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

Mgr. Radka Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633

Mgr. Eva Štermenská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223

MUDr. Mgr. Miroslav Šteruský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 72 73 [74] 75 76 ... Next page Last page