Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Monika Brunclíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 645

MUDr. Gabriela Bugová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Viera Buchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Bc. Zuzana Buchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Sekretariát dekana
sekretárka
043/2633 309

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
Odborný asistent

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 660
3.96

Mgr. Lucia Cibulková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Adam Cigánik

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ
First page Previous page ... 6 7 [8] 9 10 ... Next page Last page