Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ivan Okruhlica

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Filip Olekšák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jana Olekšáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 722

MUDr. Miroslava Ondrejková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Oľga Ondríková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Miroslava Ondrová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 198

Viera Opartyová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
sekretárka

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 60 61 [62] 63 64 ... Next page Last page