Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Dana Murgašová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504

MUDr. Michaela Murgašová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dPD/x

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Diana Musová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Miroslava Mužilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199

MUDr. Norbert Nagy

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

Anna Násadová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Lýdia Nebehajová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
sekretárka, sekretár
043/2633 404

MUDr. Libor Nečas, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
Odborný asistent
043/2633 721
First page Previous page ... 57 58 [59] 60 61 ... Next page Last page