Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Jakub Hlásny

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dARES/x

Mgr. Nikola Hlavoňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVZ/x

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436

Jana Hlobilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

Mgr. Anita Hlušeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409

MUDr. Mária Hnátová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
+421-43-2633-664

Martina Hodásová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Jakub Hoferica

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN

MUDr. Babeta Hofericová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 22 23 [24] 25 26 ... Next page Last page