Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Martin Dávidík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 560

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 920

MUDr. Michal Demeter, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573

RNDr. Katarína Dibdiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Katarína Dirnbachová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043-2633478
3.18
41478

Martina Dobáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
sekretárka, sekretár
043/2633 211
043/2633 605

Vladimír Doboš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 412

Mgr. Matúš Dohál, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41696
First page Previous page ... 11 12 [13] 14 15 ... Next page Last page