Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 654

Petra Brezániová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Mária Breznická

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

MUDr. Lukáš Briš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dURO/x

Mgr. Mária Brodňanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633660
3.96

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615

MUDr. Monika Brunclíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 645
First page Previous page ... 6 7 [8] 9 10 ... Next page Last page