Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Veronika Rybárová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 728

Bc. Miroslava Sadilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261
043/4203570

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 610

MUDr. Ivana Ságová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Eva Salinková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Marek Samec, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 465

prof. MUDr. Matej Samoš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

Katarína Sapietová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 71 72 [73] 74 75 ... Next page Last page