Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MVDr. Marta Vilčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB/x

Jana Višňovcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
043/2633 405

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25

Ing. Diana Viťazková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee

Ester Vlčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jana Vnučáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Ľudmila Vodičková, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 87 88 [89] 90 91 ... Next page Last page