Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Viera Šlepcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

Mgr. Lenka Šluchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

Mgr. Jakub Šofranko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Andrej Štefák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jaroslav Štefanides

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Emília Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

Mgr. Radka Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633
First page Previous page ... 80 81 [82] 83 84 ... Next page Last page