Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MDDr. Andreas Vutas

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dZLE/x

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 441

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 730
043/4133 950

MUDr. Radovan Wiszt

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

Jana Záborská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity

Jana Zagrapanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517

MUDr. Peter Zahorjan

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dCH/x

RNDr. Romana Záhumenská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
First page Previous page ... 79 80 [81] 82 83 Next page Last page