Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

PaedDr. Jozef Šimeček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 410

PaedDr. Anna Šimečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
všeobecný administratívny pracovník

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika infektológie a cestovnej medicín
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 987

Oľga Šimeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 418

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 431

Mgr. Ivana Šimerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
043/2633 104
41324

Nina Šimičáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Štefánia Šimková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Škamla

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x
First page Previous page ... 79 80 [81] 82 83 ... Next page Last page