Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Radka Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633

MUDr. Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dARES/x

Mgr. Eva Štermenská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
043/2633 448

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

Mária Šuleková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page