Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Gabriela Sobolová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dARES

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy, univerzity
043/4203324

MUDr. Igor Sopilko, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Soršák

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
doctor

MUDr. Lukáš Spevák

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Lucia Spurná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dARES/x

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty
First page Previous page ... 77 78 [79] 80 81 ... Next page Last page