Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633

MUDr. Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dARES/x

Mgr. Eva Štermenská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 448

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

Mária Šuleková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page