Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MDDr. Ladislava Slobodníková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jarmila Slosiariková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Andrej Slovák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Peter Smatana

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

MDDr. Michaela Smatanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Lukáš Smieško

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dFA

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
docent vysokej školy, univerzity

Ing. Gabriela Sobolová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dARES

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy, univerzity
043/4203324

MUDr. Igor Sopilko, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page