Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Jaroslav Vajda

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403

MUDr. Veronika Vajdová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
Employee

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Andrea Vaňochová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658

RNDr. Barbora Váňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Daniela Vargová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dKF

MUDr. Ondrej Vasilik

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Diana Vážanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476

Jela Veterníková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page