Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Daniela Šarkanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Tereza Ščurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Katharina Maria Šebáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Dagmar Šebová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403

Mgr. Dana Šefranková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Employee

Viliam Šeruga

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

PaedDr. Jozef Šimeček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 410

PaedDr. Anna Šimečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
Employee
First page Previous page ... 75 76 [77] 78 79 ... Next page Last page