Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

MUDr. Tomáš Turoček

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Lenka Turoňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mária Uherová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525

MUDr. Peter Uhrík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Peter Uhrín

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103
First page Previous page ... 88 89 [90] 91 92 ... Next page Last page