Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mária Uherová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525

MUDr. Peter Uhrík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Peter Uhrín

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103

Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Lukáš Urban, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jana Urbancová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 87 88 [89] 90 91 ... Next page Last page