Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 730
043/4133 950

Jana Záborská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity

Jana Zagrapanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517

MUDr. Peter Zahorjan

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dCH/x

MUDr. Radovan Zacharovský

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Tomáš Zaťko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644

Iryna Zavhorodnia

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 87 88 [89] 90 91 Next page Last page