Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Eva Tišliarová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433

MUDr. Roman Tomaškin, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Roman Tomaškin, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 425

Jakub Topolan

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Anna Török Zapletalová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x
First page Previous page ... 86 87 [88] 89 90 ... Next page Last page