Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Richard Večerka

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE/x

Mgr. Andrea Verešpejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476

Jela Veterníková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557

Miroslava Veterníková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Štefánia Vetešková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
Employee

MVDr. Marta Vilčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB/x

Jana Višňovcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
043/2633 405

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25
First page Previous page ... 85 86 [87] 88 89 ... Next page Last page