Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ingrid Štifilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
043/2633 448

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

Mgr. Jana Šubíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mária Šuleková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411

MUDr. Michaela Šupejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPAS

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574
First page Previous page ... 84 85 [86] 87 88 ... Next page Last page