Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Ivana Švrková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
043/2633 505
0905 752 062

MUDr. Radovan Takáč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dCH/x

MUDr. Vladimír Tancoš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 641

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 470

Soňa Timková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Eva Tišliarová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS
First page Previous page ... 82 83 [84] 85 86 ... Next page Last page