Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mária Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Daniela Šarkanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Tereza Ščurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Katharina Maria Šebáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Dagmar Šebová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403

Mgr. Dana Šefranková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.

Viliam Šeruga

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

PaedDr. Jozef Šimeček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 410
First page Previous page ... 79 80 [81] 82 83 ... Next page Last page