Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Tomáš Turoček

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPAS

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

Peter Uhrín

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page