Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Alexandra Beráčová Poláčková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
Employee
043/2633 824

Mgr. Adriana Bernátová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
dekan, prodekan fakulty

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee
zamestnanec

Alica Bobeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
First page Previous page ... 4 5 [6] 7 8 ... Next page Last page