Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Dagmar Batková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724

MUDr. Estera Beháňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dCH/x

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Monika Beliančinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 199

Bc. Jana Bellová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page