Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421

Mgr. Dagmar Batková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724

MUDr. Estera Beháňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dCH/x

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Monika Beliančinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 199

Bc. Jana Bellová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page