Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429

Katarína Baránková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Ing. Ivana Baranová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519

PharmDr. Romana Barošová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNPF

MUDr. Lenka Barreto

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dURO/x

Mgr. Daniela Bartoníčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dOSE/x

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty
First page Previous page ... 2 3 [4] 5 6 ... Next page Last page