Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 734

PhDr. Mária Zibolenová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Alexandra Zvozilová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417

PharmDr. Nela Žideková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 92 93 [94] 95 Next page Last page