Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417

PharmDr. Nela Žideková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 91 92 [93]