Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

PhDr. Alena Várady

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE/x

MUDr. Juraj Várady

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Daniela Vargová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dKF

MUDr. Martin Vatecha

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dNPF/x

MUDr. Diana Vážanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN

MUDr. Diana Vážanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476

Jela Veterníková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557

Miroslava Veterníková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Štefánia Vetešková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec
First page Previous page ... 86 87 [88] 89 90 ... Next page Last page