Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
First page Previous page ... 82 83 [84] 85 86 ... Next page Last page